WISET 전남지역산업단

Home > 커뮤니티 > 공지사항
 
작성일 : 19-07-09 11:16
2019 섬지역 여중고생을 위한 Nanobreak드림캠프!
 글쓴이 : WISET
조회 : 2,597  

 2019 섬지역 여중고생을 위한 Nanobreak 드림캠프!
  -일시 : 2019. 07. 15(월)
  -장소 : 진도고성중학교
  -대상 : 진도고성중학교 전교생